Personuppgiftspolicy

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Lindh Bros AB. I denna text “Lindh Bros AB”, “vi” eller “vår”. 

Lindh Bros AB behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Kontaktuppgifter
Lindh Bros AB 559253-0165
info@lindhskontorsmaterial.se

Ditt besök på vår hemsida

För att du ska kunna använda vår hemsida på det sätt vi avsett och för vi ska kunna utvärdera samt förbättra hemsidan så använder vi cookies och analysverktyg. En cookie är en liten datafil med text som sparas i din webbläsare, och varje typ av cookie har en specifik uppgift. En del cookies används för att samla statistik om antalet besökare på webbplatserna medan andra används för att inhämta information om vilket operativsystem och vilken webbläsare besökaren använts. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera vår hemsida.

Kundservice och konsumentkontakt

Vi samlar in personuppgifter från dig när du kontaktar oss, till exempel via email. I första hand samlar vi in de personuppgifter som behövs för att kunna besvara din fråga eller hantera ditt ärende. Det är uppgifter som namn, email samt övriga uppgifter du själv väljer att lämna som är relevant.

Webbshop

När du köper produkter i vår webbshop samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna fullgöra samt leverera din beställning. Det är uppgifter om namn, adress, kontaktuppgifter och betalningsuppgifter. Vi använder oss av externa leverantörer för att genomföra din beställning av våra produkter. Personuppgifter vidarebefordras till distributionsföretag för leverans av din order och till betalningsleverantörer för hantering av din betalning.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver p g a lagstiftning t ex sparas minst sju år.

Dina rättigheter

När du beställer hos oss uppger du dina personuppgifter eller företagsuppgifter. I samband med din beställning samtycker du att vi sparar dessa uppgifter om dig eller ditt företag, detta så vi ska kunna tillgodose dina behov av våra tjänster. Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på info@lindhskontorsmaterial.se. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter/företagsuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket.